mindfulness

Programa d’aprofundiment en Meditació i Mindfulness: de l’onada a l’oceà.

Destinat a

Persones que ja han completat un programa MBSR i que vulguin aprofundir en la pràctica de la meditació i el Mindfulness per a aplicar-lo a la vida diària. El contingut va des d’una aproximació a la tradició mil·lenària del Mindfulness fins als darrers estudis de la Neurociència.

Objectius

Endinsar-se en els aspectes centrals del Mindfulness des del coneixement intel·lectual, el diàleg i la pràctica.  A través d'aquesta formació obtindràs un coneixement més profund sobre Mindfulness i és una oportunitat per a recuperar, enfortir i consolidar la teva pràctica de meditació per a l'autoregulació.

Beneficis

  • Augmentar l'atenció i la concentració
  • Millorar la memòria i la capacitat d'aprendre
  • Afavorir el descans nocturn
  • Regular les emocions
  • Afrontar l'estrès
  • Potenciar la creativitat
  • Enfortir l'autoestima
  • Millorar les relacions interpersonals
  • Facilitar la presa de decisions
  • Millorar la salut i el benestar

Metodologia

En el transcurs de la sessió es fan dinàmiques grupals, s’utilitzen textos i vídeos de recolzament i es dóna molta rellevància al diàleg apreciatiu en grup.

Tot i que les sessions son quinzenals, es realitza un seguiment setmanal en el que s’aporten lectures recomanades i reflexions per tal de recolzar la pràctica de Meditació.

La inscripció al programa inclou l'accés al grup de pràctiques de meditació dels dimarts i els dijous de 19:00 a 20:00 +info

Sessions

El contingut de les classes es lliura al final de cada sessió en format PDF. La pràctica de meditació es lliura en format MP3.

Sessió 1. Els fonaments de l’atenció plena: més de 2.500 anys de pràctica

Classe teòrica : Recorregut sobre les bases del Mindfulness que es remunten al text Sattiphana Sutta.

Classe pràctica: Els beneficis de la pràctica i els obstacles de la pràctica.

Pràctica de meditació : Meditació de la ment clara amb atenció oberta.

Sessió 2.- El procés respitori, la salut i el Mindfulness

Classe teòrica : La neurociència de la respiració

Classe pràctica : Aprendre tècniques de respiració que ajudin a l'activació del circuit de la calma, a la millora del sistema cardio-vascular i a la gestió del pensament. 

Pràctica de meditació : La respiració lenta.

Sessió 3.- La pràctica de Mindfulness en cada moment del dia

Classe tèorica : La neurociència de la meditació.

Classe pràctica : Com usar la pràctica de l’atenció plena i la regulació emocional en situacions difícils d’estrès, ansietat, dolor o malaltia.

Pràctica de meditació : Meditació d'aprofundiment en l’exploració de les sensacions corporals.

Sessió 4. Els models mentals i el canvi d’hàbits 

Demostració : Sessió de registre neurofisiològic mitjançant un equip d'electronencefalografia i anàlisi dels resultats.

Classe pràctica : Com fer servir Mindfulness com a procediment natural per a cambiar els hàbits poc saludables per d'altres més beneficiosos.

Pràctica de meditació : Meditació d'aprofundiment en l’observació dels estats emocionals i els continguts mentals.

Sessió 5. La gestió de conflictes com a una oportunitat per a la millora i el canvi

Classe pràctica : Com usar els vehicles de l’empatia, la compassió, l’agraïment o el perdó en la pràctica de la comunicació conscient.

Pràctica de meditació : Meditació de l'alegria empàtica i l'equanimitat.

Sessió 6. Una ment excel·lent amb més potencial i menys interferències

Classe teòrica : Les qualitats o principis fonamentals del Mindfulness i la seva pràctica en el dia a dia.

Classe pràctica : Calmar la ment, adonar-se’n i transformar-se mitjançant l'autoobservació.

Pràctica de meditació : Meditació de metta.

Lloc                                   Seguiment presencial-virtual amb Zoom. 

Horari                               Pendent de definir en funció de les persones interessades.

                                            Inclou la inscripció al grup de Pràctiques de meditació On-Line. +info

Materials                          Llibre del curs i àudio de pràctica per a cada sessió.

Durant el programa tens un seguiment individualitzat amb dedicació plena.

“Enlightenment is when a wave realizes it is the ocean” Thich Nhat Hanh

Informació o inscripció:
Programa d'Aprofundiment Meditació i Mindfulness