mindfulness

EDICIÓ nº 5

Programa d’aprofundiment en Meditació i Mindfulness

Introducció

Aquest programa d’aprofundiment és un programa que s’endinsa en els aspectes centrals del Mindfulness d’una forma molt experiencial, des del diàleg i des de la pràctica destinat a persones que ja han completat el programa MBSR de Mindfulness i que vulguin aprofundir en la pràctica de la Meditació i el Mindfulness per tal de sostenir, recuperar la pràctica formal de Meditació o aprofundir en la seva aplicació a la vida diària.

Com a participant, obtindràs un coneixement més profund sobre Meditació i Mindfulness tant des del punt de vista teòric com d’aplicació a la pràctica formal com a la informal. Es també una oportunitat per a enfortir i consolidar la pràctica de meditació iniciada en el curs MBSR i, sobretot, el més rellevant és que es un espai per a compartir experiències, vivències i aprenentatges de la vida amb altres persones que comparteixen un camí similar al teu.

El contingut va des d’una aproximació a les diferents tradicions mil·lenàries del Mindfulness fins als darrers estudis de la Neurociència, passant per visió i l’aplicació des de Psicologia i la Medicina.

Objectius

No es senzill posar objectius a un programa que es basa més en una intenció que no pas en aconseguir objectius concrets. De tota manera, aquestes en serien els propòsits principals:

 • Reflexionar sobre les bases de Mindfulness i establir conceptes a la pràctica per mitjà de l'entrenament sistemàtic.
 • Aprofundir en el conjunt de tècniques de Mindfulness que s'han desenvolupat al Programa MBSR
 • Descobrir altres pràctiques que puguin ajudar al benestar i l'evolució del participant incorporant els punts claus d’altres programes basats en Mindfulness com MBCT, MBTB, MBAR i CCT.
 • Consolidar la pràctica de Mindfulness i de la compassió amb pràctiques formals i informals.
 • Consolidar el grup com a escenari de diàleg, debat i pràctica meditació.

Metodologia

Cada sessió té un tema central a tractar, del qual l'instructor en fa arribar alguna lectura o material audiovisual al participant abans de la sessió per tal que el pugui preparar. A més, l'instructor exposa de forma teòrica el tema mitjançant diapositives  i, d’aquesta presentació i del material enviat al participant, se’n deriva una dinàmica que es treballa en petits grups i que es comparteix i es debat amb el grup complert. D'aquesta manera es convida als participants a la compartició d’experiència i al treball en equip.

Així, en el transcurs de la sessió es fan:

 • Pràctica de meditació
 • Exposició teòrica
 • Dinàmiques creatives en grups petits
 • Lectura de textos, contes i relats per a treballar en grup
 • Visionat de contingut audiovisual inspirador 
 • Diàleg apreciatiu en grup

A cada sessió, bé al principi o bé al final de la classe es realitza una pràctica de meditació. A més, de cada sessió en deriven pràctiques de meditació associades que es lliuraran en format MP3 en acabar la classe.

Així, cada sessió compren els tres punts claus de l’aprenentatge segons la tradició:

 • L’explicació teòrica en sí (sutta maya pañña) basada en la tradició, la psicologia i la neurociència.
 • El diàleg (citta maya pañña), en forma de treballs grupals, dinàmiques i parts de preguntes i respostes.
 • I, el més important, la pràctica (bhavana-maya-pañña). És a dir, experimentar el que s’exposa a la part teòrica i el que va apareixent en el diàleg.

Beneficis

 • Augmentar la capacitat d’atenció i la concentració
 • Millorar la gestió de la memòria i la capacitat d’aprenentatge
 • Conèixer més tècniques per tal d’afavorir el descans nocturn
 • Enfortir la regulació les emocions amb autoregulació i co-regulació
 • Afavorir l’afrontació idònia en les situacions d'estrès
 • Potenciar els processos creatius i de raonament
 • Enfortir l'autoestima i l’autocompassió
 • Millorar les relacions interpersonals amb tècniques de presència
 • Facilitar la presa de decisions de forma plena i conscient

Sessions

Sessió 1. La gestió de la respiració i l’enfocament de la Meditació i el Mindfulness des de la neurociència i des de la tradició. 

Sessió 2. Els fonaments de l’atenció plena: un viatge de més de 2.500 anys de pràctica. Les arrels del Mindfulness.

Sessió 3.- Aprofundiment en la regulació emocional amb Mindfulness des de la Neurociència i des de la tradició.

Sessió 4. Ajudes i obstacles en la pràctica de meditació i les 4 actituds incommensurables.

Sessió 5. Simplificant el teu dia a dia amb Mindfulness. 

Sessió 5. Entrenament en el cultiu la la compassió Compassió i els sistemes de reulació emocional de Paul Gilbert.

Sessió 7. La gestió de conflictes com a una oportunitat per a la millora i l'actitud perdonadora.

Sessió 8. Desenvolupar el potencial i minimitzar les interferències

 

El programa es desenvolupa en format presencial virtual a través de la plataforma Zoom,  té una durada 8 setmanes amb sessions en directe de 2 hores de durada.

Les sessions son els dimecres de 18:30 a 20:30 i el calendari està pendent de programar.

 • Sessió 1 : Pendent
 • Sessió 2 : Pendent
 • Sessió 3 : Pendent
 • Sessió 4 : Pendent
 • Sessió 5 : Pendent
 • Sessió 6 : Pendent
 • Sessió 7 : Pendent
 • Sessió 8 : Pendent

El programa també inclou:

 • Els Àudios de pràctica curs (mínim de tres per a cada sessió)
 • Les Presentacions de cada sessió
 • Els Exercicis proposats a preparar per a cada sessió
 • Les Pràctiques suggerides després de cada sessió
 • La Documentació i material audiovisual sobre els temes i activitats de cada sessió
 • El Diploma del programa en acabar el curs (assistència mínima a 6 de les 8 sessions en directe)
 • Un Seguiment personal individualitzat durant el programa

Es recomanable fer un retir de cap de setmana en acabar el programa d'Aprofundiment per tal de consolidar-ne els coneixements i posar-los en pràctica des del silenci i la introspecció.

Aquí tens més informació sobre les dates: : www.viureplenament.cat/retir

“Enlightenment is when a wave realizes it is the ocean” Thich Nhat Hanh

Informació o inscripció:
Programa d'Aprofundiment Meditació i Mindfulness

  Rebre newsletter