mindfulness

EDICIÓ nº 3

Programa d’aprofundiment en Meditació i Mindfulness - PRIMAVERA 2022.

Introducció

Aquest programa d’aprofundiment és un programa que s’endinsa en els aspectes centrals del Mindfulness d’una forma molt experiencial, des del diàleg i des de la pràctica destinat a persones que ja han completat el programa MBSR de Mindfulness i que vulguin aprofundir en la pràctica de la Meditació i el Mindfulness per tal de sostenir, recuperar la pràctica formal de Meditació o aprofundir en la seva aplicació a la vida diària.

Com a participant, obtindràs un coneixement més profund sobre Meditació i Mindfulness tant des del punt de vista teòric com d’aplicació a la pràctica formal com a la informal. Es també una oportunitat per a enfortir i consolidar la pràctica de meditació iniciada en el curs MBSR i, sobretot, el més rellevant és que es un espai per a compartir experiències, vivències i aprenentatges de la vida amb altres persones que comparteixen un camí similar al teu.

El contingut va des d’una aproximació a les diferents tradicions mil·lenàries del Mindfulness fins als darrers estudis de la Neurociència, passant per visió i l’aplicació des de Psicologia i la Medicina.

Objectius

No es senzill posar objectius a un programa que es basa més en una intenció que no pas en aconseguir objectius concrets. De tota manera, aquestes en serien els propòsits principals:

 • Reflexionar sobre les bases de Mindfulness i establir conceptes a la pràctica per mitjà de l'entrenament sistemàtic.
 • Aprofundir en el conjunt de tècniques de Mindfulness que s'han desenvolupat al Programa MBSR
 • Descobrir altres pràctiques que puguin ajudar al benestar i l'evolució del participant incorporant els punts claus d’altres programes basats en Mindfulness com MBCT, MBTB, MBAR i CCT.
 • Consolidar la pràctica de Mindfulness i de la compassió amb pràctiques formals i informals.
 • Consolidar el grup com a escenari de diàleg, debat i pràctica meditació.

Metodologia

Cada sessió té un tema central a tractar que s’exposa de forma teòrica mitjançant diapositives per l’instructor. D’aquesta presentació se’n deriva una dinàmica que es treballa en petits grups i que es comparteix i es debat amb el grup complert, de manera que es convida als participants a la compartició d’experiència i saviesa i al treball en equip.

Així, en el transcurs de la sessió es fan:

 • Exposició teòrica
 • Dinàmiques creatives en grups petits
 • Lectura de textos, contes i relats per a treballar en grup
 • Visionat de contingut inspirador recolzament
 • Diàleg apreciatiu en grup

A cada sessió, bé al principi o bé al final de la classe es realitza una pràctica de meditació. A més, de cada sessió en deriven pràctiques de meditació associades que es lliuraran en format MP3 en acabar la classe i que també estaran totes disponibles a l’app Insight Timer.

Així, cada sessió compren els tres punts claus de l’aprenentatge segons la tradició:

 • L’explicació teòrica en sí (sutta maya pañña) basada en la tradició, la psicologia i la neurociència.
 • El diàleg (citta maya pañña), en forma de treballs grupals, dinàmiques i parts de preguntes i respostes.
 • I, el més important, la pràctica (bhavana-maya-pañña). És a dir, experimentar el que s’exposa a la part teòrica i el que va apareixent en el diàleg.

Beneficis

 • Augmentar la capacitat d’atenció i la concentració
 • Millorar la gestió de la memòria i la capacitat d’aprenentatge
 • Conèixer més tècniques per tal d’afavorir el descans nocturn
 • Enfortir la regulació les emocions amb autoregulació i co-regulació
 • Afavorir l’afrontació idònia en les situacions d'estrès
 • Potenciar els processos creatius i de raonament
 • Enfortir l'autoestima i l’autocompassió
 • Millorar les relacions interpersonals amb tècniques de presència
 • Facilitar la presa de decisions de forma plena i conscient

Sessions

Sessió 1. L’enfocament de la Meditació i el Mindfulness des de la neurociència i des de la tradició

Sessió 2. Els fonaments de l’atenció plena: més de 2.500 anys de pràctica

Sessió 3.- Aprofundiment en la regulació emocional amb Mindfulness

Sessió 4. Les actituds incommensurables

Sessió 5. Entrenament de la Compassió

Sessió 6. Mindfulness en el dia a dia

Sessió 7. La gestió de conflictes com a una oportunitat per a la millora i el canvi

Sessió 8. Desenvolupar el potencial i minimitzar les interferències

 

El programa es desenvolupa en format presencial virtual a través de la plataforma Zoom,  té una durada 8 setmanes i consta de 7 sessions en directe de 2 hores de durada més una classe, corresponent a la Setmana Santa, que s’envia enregistrada.

Les sessions son els dimecres de 18:30 a 20:30 i el calendari és:

 • Sessió 1: 16 de Març
 • Sessió 2: 23 de Març
 • Sessió 3: 30 de Març
 • Sessió 4: 6 d’Abril
 • Sessió 5: 13 d’Abril
 • Sessió 6 : Enviament de la sessió enregistrada el 20 d’Abril
 • Sessió 7: 27 d’Abril
 • Sessió 8: 4 de Maig

El preu del programa és de 140 €, i també inclou:

 • Els Àudios de pràctica curs
 • Les Presentacions de cada sessió
 • Les Pràctiques suggerides després de cada sessió
 • La Documentació i material audiovisual sobre els temes i activitats de cada sessió
 • El Diploma del programa en acabar el curs (assistència mínima a 5 de les 7 sessions en directe)

“Enlightenment is when a wave realizes it is the ocean” Thich Nhat Hanh

Informació o inscripció:
Programa d'Aprofundiment Meditació i Mindfulness