mindfulness

Política de privadesa

1.Titularitat

El responsable del tractament i titular del domini web www.viureplenament.cat, d’ara en endavant ViurePlenament, és Òscar Carrera i Fontelles.

A ViurePlenament estem especialment sensibilitzats en la protecció de dades de caràcter personal.

2.Finalitat

Les dades personals només s’utilitzen per a fer l’enviament d’informació de ViurePlenament, a excepció d’obligació legal o requeriment judicial.

3.Les dades

El formulari de contacte recull dades per a enviar-te el Newsletter o donar-te informació de les activitats. En omplir-lo, acceptes el procés de recollida.

Sempre et pots donar de baixa en qualsevol enviant un email a oscar@viureplenament.cat

4.Legitimació

ViurePlenament realitza el tractament de dades personals sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat tal i com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

5.Durada

Les dades es conserven fins que manifestis la teva voluntat de suprimir-les.

6.Lloc

La informació es desa en proveïdors i empreses que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea.

7.Cessió

Les dades personals no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, o en els supòsits previstos segons Llei.

8.Drets

Pots sol·licitar l’exercici dels drets següents davant enviant un missatge electrònic a oscar@viureplenament.cat i adjuntant una còpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Dret d’accés: et permet saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: et permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes. També et permet suprimir les dades en els casos que estiguin contemplats legalment.

Dret d’oposició: tens el dret a que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Portabilitat de les dades: permet que et facilitem les teves dades que són objecte de tractament, per tal que les puguis transmetre a algun altre responsable sense impediments.

Tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si consideres que es poden haver vulnerat els teus drets en relació amb la protecció de les dades.

En cas de considerar vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, pots interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

9.Normes de seguretat

Des de ViurePlenament hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat de les teves dades, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10.Canvis en la política de privacitat

Ens reservem el dret de modificar aquesta política de privacitat per tal d’adaptar-la a novetats legislatives, a la jurisprudència o a necessitats que puguem tenir. Si es modifica, ho anunciarem amb la deguda antelació per a que ho puguis conèixer.