mindfulness

Neuroplasticidad

Formació en Neuromindfulness

Es tracta d’un model flexible que ofereix la possibilitat de combinar la meditació tradicional amb diferents tècniques Neurocientífiques com Mindfulness en Realitat Virtual, l’Estimulació Cognitiva i el Registre neurofisiològic del cervell.

La tècnica de Mindfulness i el procés de consciència plena: ser conscients de les nostres pròpies sensacions, emocions i pensaments en l’instant actual, prestar atenció de manera conscient a l’experiència del moment; sense jutjar-la ni evitar-la. Ens permet relacionar-nos de forma directa amb allò que està passant en la nostra vida, aquí i ara en el moment present, sense ancorar els nostres pensaments en ocurrències passades i té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones.

La tècnica de Realitat Virtual genera un procés d’immersió sensorial en un nou món, basat en entorns reals o no, que ha estat desenvolupat de forma artificial. Aquests entorns generats per tecnologia informàtica produeix la sensació d’estar immers en ell. L’objectiu principal és crear un món fictici en el qual pots formar part i fins i tot ser protagonista.

L’estimulació cognitiva estableix sessions personalitzades de jocs d’estimulació cognitiva que permeten exercitar les diferents funcions cognitives bàsiques que s’han establert prèviament. Es realitza un seguiment personalitzat en funció de l’avanç de cada persona. Aquests exercicis es poden realitzar amb un ordinador o una tablet en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Registre neurofisiològic com a tècnica de registre i anàlisi automàtica de l’activitat elèctrica del cervell. Per a això s’utilitza un equip d’electroencefalografia EEG per registrar les ones cerebrals i una pantalla de televisió on es mostra el funcionament del cervell als participants en temps real, mentre es practica la tècnica de Mindfulness. Amb això s’aconsegueix obtenir informació objectiva del funcionament del cervell en l’estat de meditació-relaxació mitjançant el registre de les bandes de freqüència de relaxació (Alpha i Theta) i les d’alta freqüència (Gamma), amb la possibilitat d’observació en temps real del funcionament del cervell.

La formació es composa de tres fases:

PRIMERA FASE, APRENENTATGE
Curs teòric del funcionament del cervell i estats especials de la ment en la pràctica del Neuromindfulness.
    1 hora de classe teòrica

SEGONA FASE, INTERVENCIÓ
Procés d’intervenció mitjançant la tècnica de Neuromindfulness
Es realitzaran un total de:
    5 sessions de mindfulness (1 hora 30 minuts en cada sessió)
    1 sessió de Realitat Virtual de 30 minuts per participant
    1 sessió de Registre neurofisiològic de 30 minuts per participant
    + Les sessions d’Estimulació Cognitiva On-line

TERCERA FASE, CONCLUSIONS DEL PROCEDIMENT
Devolució de la informació presentant les conclusions dels resultats obtinguts