mindfulness

El programa MBSR Mindfulness

El programa MBSR, el millor inici en el camí del Mindfulness

A les sessions s’abordaran els temes següents:
1- Que és Mindfulness o Atenció Plena
2- percepció de la realitat
3- Desenvolupar consciència emocional i gestionar les emocions difícils
4- La reacció a l’estrès
5- Respondre l’estrès en lloc de reaccionar
6- Comunicar millor i aprendre a cuidar-se
7- Viure plenament i connectar amb el que és important
8- Integrar Mindfulness en la vida quotidiana

El programa MBSR (Programa de Reducció de l’Estrès basat en l’Atenció Plena) és una formació psico-educativa que té com a finalitat reduir el malestar de les persones.

Fou creada per Jon Kabat-Zinn l’any 1979 a la Universitat de Massachusetts. És un entrenament de Mindfulness reconegut mundialment, del qual se n’han realitzat una gran quantitat d’estudis científics que n’han demostrat uns excel·lents resultats en la potenciació de l’atenció, la concentració, la comunicació interpersonal, la reducció de l’estrès i la millora de la salut.

El que fem és practicar Minfulness, que es defineix com “la consciència que sorgeix en prestar atenció de manera voluntària al moment present i sense jutjar, a com es desplega l’experiència moment a moment”. El contrari de Mindfulness seria el funcionament mental en mode “pilot automàtic”, en el que desconnectem de les experiències que vivim en el present i desviem l’atenció de l’espai vital, ocupant-nos només dels records passats i de les projeccions cap al futur. Posar el “pilot automàtic” de forma gairebé constant no ens ajuda i, a la llarga, ens duu a la sensació que vivim la vida a mitges, abstrets i de forma insatisfactòria.

El programa està enfocat a experimentar interiorment i a interactuar amb els altres des de nous punts de vista i és per això que es realitza de forma grupal. En les sessions es combinen les pràctiques individuals i col·lectives, els exercicis de tècniques formals i informals, els diàlegs i les estones de silenci.

Al llarg de les sessions treballem la presència, l’escolta activa, la presa de consciència, l’empatia, la compassió i la relació entre ment, cos i emocions.

Les eines amb les que treballem de forma individual son els exercicis d’Atenció i Concentració, de Relaxació Corporal, de Meditació amb Atenció a la Respiració i de Moviments Conscients del tipus Hatha Yoga. A nivell grupal, es potencia el diàleg durant les explicacions per tal d’anar trobant les millors estratègies per afrontar de la millor manera les situacions complexes i moments difícils, tant en l’àmbit personal com en el professional.

L’objectiu dels exercicis és el d’incrementar aspectes fonamentals com son la claredat mental, el sentit de la vida, l’autoestima i el compromís personal. D’aquesta manera ens n’adonem que som éssers humans complerts i ens recordem que ens cal abraçar la nostra experiència tal i com es desenvolupa, tal i com és.

I és que quan mirem, escoltem o atenem de veritat, entrem en una dimensió diferent de l’experiència, més plena, més rica, més senzilla i en pau.

I si després del programa, seguim actuant en base a aquesta experiència, tot el que fem cobra més significat i és més eficient, perquè haurem après a ser més conscients i estarem més presents.

Etiquetes: ,